Shivesh Khaitan - Robotics Institute Carnegie Mellon University