Mikhail Pivtoraiko - The Robotics Institute Carnegie Mellon University